Rejestracja online

Ortopeda Środa Śląska
21 sierpnia 2023

mgr Michał Krzesiński 

Wykształcenie:

 • Rozpoczęcie Specjalizacji z Psychologii Klinicznej z wyborem Neuropsychologii. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.
 • Uniwersytet SWPS. Psychologia Transportu, Psycholog diagnosta, Psycholog orzecznik w zawodach trudnych i niebezpiecznych.
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych. Studia Podyplomowe, Pedagogika.
 • Uniwersytet SWPS. Magister Psychologii, Specjalność: Psychologia Kliniczna.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako:

 • Psycholog w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, gdzie przeprowadza diagnozy psychologiczne oraz neuropsychologiczne na Oddziale Neurochirurgii, bierze czynny udział w kraniotomiach wybudzeniowych, przeprowadza szczegółową diagnozę neuropsychologiczną osób z chorobą Moya Moya,  z wodogłowiem normotensyjnym oraz w przypadkach guzów mózgu o różnej lokalizacji, prowadzi konsultacjie psychologiczne i diagnozy psychologiczne na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, przeprowadza diagnozy funkcji poznawczych u osób po uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych na Oddziale Rehabilitacji, przeprowadza szczegółową diagnozę wyższych funkcji poznawczych u osób po urazach mózgowo-czaszkowych oraz chorobach neurologicznych na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Urazowym.
 •  Neuropsycholog kliniczny w Ovo Medical we Wrocławiu, gdzie przeprowadza szczegółową diagnozę wyższych funkcji poznawczych w takich chorobach jak Alzheimer, otępienie naczyniopochodne, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie w chorobie Parkinsona jak i u osób po urazach mózgowo-czaszkowych, operacjach neurochirurgicznych, padaczce, subiektywnym pogorszeniu funkcjonowania pamięci.
 • Psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie gdzie przeprowadzał proces diagnostyczny u dzieci i młodzieży obejmujący aspekty poznawcze, emocjonalne, osobowościowe i temperamentalne, udzielał pomocy psychologicznej oraz uczestniczył w procesie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego w zespole orzekającym
 • Psycholog – Praktykant, Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna we Wrocławiu gdzie prowadził badania selekcyjno-kwalifikacyjne osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz uczestnictwo w badaniach żołnierzy obejmujących stanowisko kierowców zawodowych.

 

Nieustannie uczestniczy w licznych kursach, warsztatach i konferencjach.

 

Profil udzielanych konsultacji:

 

1. Pomoc psychologiczna dla osób, które mają trudności wynikające z:

 • przyczyn osobistych bądź zawodowych,
 • doświadczających kryzysu spowodowanym różnymi sytuacjami osobistymi/zawodowymi,
 • odczuwającymi nadmierny lęk i martwiącymi się,
 • doświadczającymi presji zawodowej oraz osobistej,
 • odczuwającymi znaczny stres,
 • sytuacji zdrowotnej jak np. po zawałach mięśnia sercowego, diagnozie choroby przewlekłej,
 • oraz we wszystkich sytuacjach, z którymi pacjent ma trudności by sobie z nimi poradzić (poczucie braku zasobów do poradzenia sobie z problemem).

 

2. Pomoc w określeniu psychologicznych predyspozycji mogących ułatwić podjęcie decyzji związanej z wyborem ścieżki edukacyjnej bądź zawodowej.

 

3. Szczegółowa diagnoza neuropsychologiczna oraz monitorowanie funkcji poznawczych osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego,z uwzględnieniem chorób rzadkich OUN z zajęciem naczyń mózgowia np. między innymi w chorobie Moya Moya.

 

4. Diagnoza funkcji poznawczych u osób ze zdiagnozowanym wodogłowiem normotensyjnym, w przypadkach guzów mózgu o różnej lokalizacji, padaczką, stwardnieniem rozsianym, udarami, tętniakami.

 

5. Diagnoza neuropsychologiczna w sytuacjach gdy pacjent podejrzewa u siebie pogorszenia funkcjonowania poznawczego (np. pamięć), celem diagnozy pod kątem chorób otępiennych.

 

6. Diagnoza funkcji poznawczych w takich chorobach jak Alzheimer, otępienie

naczyniopochodne, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego, otępienie w chorobie Parkinsona.

 

7. Terapia funkcji poznawczych u osób po uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych, po operacjach neurochirurgicznych czy innych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, które wywołały dysfunkcje w funkcjonowaniu poznawczym (np. pamięć, koncentracja, język).

 

Testy do pomiaru:

 • osobowości.
 • temperamentu.
 • impulsywności.
 • lęku.
 • depresji.
 • pamięci semantycznej.
 • pamięci wzrokowo-przestrzennej.
 • procesów uwagi wzrokowej.
 • funkcji wykonawczych.
 • testy przesiewowe do pomiaru ogólnych funkcji poznawczych.
 • szczegółowy test poznawczy, który uwzględnia cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne.
 • bateria testów do pomiaru IQ i innych, szczegółowych funkcji poznawczych.

 

Psycholog

ikona facebook

ikona pacjent Rejestracja online

ikona słuchawka  604 66 73 23

Centrum Medyczne Multimed logo

Godz. otwarcia: 

pn-pt 8.00 - 18.00

Ikona e-mail

rejestracja@cmmultimed.pl

centrummedycznemultimed@gmail.com

Ikona telefon

604 66 73 23

Centrum Medyczne Multimed

ul. Na Polance 10a/2

55-300 Środa Śląska

wejście od strony parkingu 

Copyright @ Centrum Medyczne Multimed, wykonanie kreacyjna.plRegulamin strony, polityka prywatności